Сигурност и дискретност

Заря 21 ООД спазва правилата за сигурност и дискретност при поръчка на продукти и не разгласява получените лични данни от и за Клиента.

Фирма за гоблени Заря 21 се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява предоставената в този сайт лична информация, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Заря-21 ООД не предоставя, обменя или продава тази информация на трети лица.